Jerzy Sent (Bartłomiej Topa) fot. TVP

Jerzy Sent

Sent otrzymuje od Matejewskiego rozkaz przypomnienia Kruszonowi, że jest oficerem policji. Gra toczy się o wysoką stawkę. Za Sentem stoją wszystkie służby. Będzie z tego miał 1 mln zł. Matejewski da mu spokój na zawsze i odda wszystkie kwity.

Hobby Senta to gra na saksofonie i boks.

Sklep