Grand – Jacek Wielgosz

Grand (fot.TVP)

Grand – Jacek Wielgosz

Grand prowadzi podwójne życie i jest zdeterminowany, aby osiągnąć swoje cele. Zabija bez wahania. Wydaje się nie mieć zasad i sumienia. Jego działaniom przyświeca hasło „Maszeruj Albo Giń”, w skrócie „MAG”.
Jednak Jacek przewartościowuje swoje życie, a to za sprawą dramatycznych wydarzeń, w tym narodzin dziecka. Pojawia się w Warszawie, żeby pomóc w przeprowadzeniu pewnego bardzo ważnego zadania. Być może otrzyma od losu ostatnią szansę odkupienia swoich win…

Sklep